Archives for July 2016

July 4, 2016 - 1 comment.

Ny medietjänst från Picapoint gör print programmatiskt

Picapoint AB, som sedan 2012 arbetar med annonshantering, tar nu nästa steg för att underlätta för aktörerna i mediebranschen när portalen PicaAdPort.com lanseras. Portalen förenklar annonsflödet mellan köp och sälj och erbjuder i förlängningen möjlighet till programmatiska köp av print.

För att Patric Meyer_PicapointABboosta satsningen har ett nytt affärsområde skapats som leds av nyanställde Business Director Patric A Meyer. Patric kommer att vara kontaktytan mot såväl sälj-sidan (mediehusen) som mot köp-sidan (annonsörer, mediebyråer, reklambyråer, etc.).

PicaAdPort blir ett naturligt nätverk för mediebranschens aktörer. Webbportalen omfattar en rad tekniker som automatiserar köp av medieutrymme (programmatisk), mediedatabas, skicka och ta emot order, avtal, materialhantering, publicering av webbannonser, rapportering och fakturering. Tjänsterna/processerna kan ersätta manuella arbetsprocesser där portalen integreras mellan mediehusens och mediebyråernas boknings-, CRM-, redaktionella och adserver-system. Portalen är således till för aktörerna i hela kedjan; köpare (mediebyråer och annonsörer), reklambyråer (som producerar annonsmaterial) och säljare (mediehus) och underlättar hanteringen i hela processen, från beställning till fakturering.

Picapoint erbjuder webbtjänster och konsulttjänster. Genom vår specialkunskap och anpassade verktyg för print och webb maximerar vi produktiviteten och minimerar utgifterna. Visionen är att vi blir en självklar del i samspelet mellan människorna i de branscher där vi verkar. Vår mission är att skapa nya lösningar som underlättar vardagen för kreativa människor.

 

Kontakt:
Erik Gillström, VD
070 644 75 30,
erik@picapoint.se

Patric A Meyer, Business Director
070 644 77 60
patric@picapoint.se