Flatplan

Med Picaflow Flatplan planerar du tidningens innehåll. Du kan bland annat reservera annonsytor och redaktionella artiklar, placera bokningar,  automontera annonser i redaktionella system, se preview på sidorna i realtid dvs allt som behövs för att kommunicera till alla medverkare.

Asset 1

Optimera säljet

Picaflow Flatplan behandlar automatiskt inkommande bokningar och ger en tydlig överblick av lediga annonsplaceringar och deadlines.

Uppföljning av planering

Se hur tidningen växer fram i realtid med annonsernas utseende mot det redaktionella innehållet.

Kommunicera direkt

Se till att annonsörens önskemål om placeringar blir rätt. Orderändringar, kommentarer, materialstatus meddelas i realtid till hela teamet.

Effektiv planering & uppföljning

Drag & Drop med bokningar till sidorna, synca med redaktionella system och låt Flatplan distribuera PDF till tryckerierna. Alla moment loggas vilket är en förutsättning för produktionsanalys.

En Flatplan per utgåva

Utifrån mallar skapar du en Flatplan till resp. utgåva för både annons- och redaktionssior

Reservera plats

Reservera budgeterade annonssidor och redaktionella artiklar.

Se vad som finns kvar att sälja

Placera bokningar på reserverade ytor för att få en bra överblick produktionen.

Automontera annonserna i Indesign

Klicka på syncroniseringsknappen så monterar Flatplan alla annonser i Indesign.

Kommunicera hur tidningen växer fram

Flatplan skapar previews på lämnat annonsmaterial samt sidorna från InDesign.

Låt Flatplan skicka till tryck

När allt ser bra ut och alla godkännt sidorna kan ni låta Flatplan distribuera PDF till tryckeri.

 Obegränsat antal användare

  • 1 000:-/månad för 1-12 utgåvor per år
  • 2 000:-/månad för 13-50 utgåvor per år 
  • 4 000:-/månad för 51> utgåvor per år

Kom igång med Picaflow Flatplan

Ring 021 180 300 eller kontakta oss.

[unex_ce_button id="content_fhprqa6wz,column_content_s22z1o7y7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#fc612f" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#222838" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#222838" button_border_hover_color="#222838" button_link="http://www.picapoint.se/demo/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]BOKA PERSONLIG DEMO[/ce_button]